National

CURRENT RANKING OF THE SENIOR INDIAN PLAYERS

MEN’S SINGLES

1) SIRIL VARMA A.S.S (TS)

2) ANSAL YADAV (UP)

3) GULSHAN KUMAR (DLI)

4) ARYAMANN TANDON (AI)

5) RAHUL YADAV C (TS)

WOMEN’S SINGLES

1) AAKARSHI KASHYAP (AAI)

2) MALVIKA BANSOD (AAI)

3) IRA SHARMA (HAR)

4) VAIDEHI CHOUDHARI (MAH)

4) ASHMITA CHALIHA (ASM)

MEN’S DOUBLES

1) KRISHNA PRASAD G (AP)

2) SHAIK GOUSE (AP)

3) KAPILA DHRUV (AI)

4) UTKARSH ARORA (DLI)

WOMEN’S DOUBLES

1) SHIKHA GAUTAM (AI) / ASHWINI BHAT (KTK)

2)RUTAPARNA PANDA (PSPB)

3) KARISHMA WADKAR (MAH)

4) AKSHAY WARANG (MAH) / HARIKA V (TS)

MIXED DOUBLES

1) ASHWINI BHAT / SAI PRATHEEK (KTK)

2) VIGHNESH DEVLEKHAR (MAH)

3) RUTAPARNA PANDA (ORI)

4) SHAIK GOUSE (AP)

5) UTKARSH ARORA (DLI)

© 2021 Badminton Cafe. All rights reserved. Site Admin · Entries RSS · Comments RSS